QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN

Bước 1: Download phiếu HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu HỒ SƠ ỨNG TUYỂN và gửi về mail cho chuyên viên nhân sư Nguyễn Thị Liêm : liem.nt@nutrinest.com. SĐT :0986.604.497

  • Mục đích của việc điền thông tin vào phiếu HỒ SƠ ỨNG TUYỂN: phục vụ cho quá trình tuyển dụng của công ty diễn ra thuận lợi.

Bước 3: Trả lời mail thông báo lịch hẹn phỏng vấn

  • Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng của Công Ty, chúng tôi sẽ gửi thư mời phỏng vấn trức tiếp tại văn phòng đại diện Công Ty
  • Trường hợp 2 : Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu tuyển dụng của Công ty chúng tôi sẽ gửi thư cảm ơn và thông báo bạn không đạt yêu cầu tuyển dụng.

Bước 4: Làm bài kiểm trắc nghiệm sơ tuyển và phỏng vấn trược tiếp

Bước 5: Thông báo kết quả

  • Trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ thông báo kết quả trúng tuyển qua mail cá nhân của ứng viên