Gold Bird - Nước Yến Sào Chưng Đường Phèn Nguyên Tổ 10g