Yến Khô

 Bạch yến nguyên tai (100g)
 Bạch yến nguyên tai (50g)
 Bạch yến góc (100g)
 Bạch yến góc (50g)
HẾT
 Yến Tinh Chế Sợi (100g)
 Yến tinh chế (50g)
 Yến tinh chế (20g)
 Yến Tổ (9g)

Yến Tổ (9g)

550,000₫