Yến Tinh Chế Sợi

 Yến tinh chế (20g)
 Yến tinh chế (50g)
HẾT
 Yến Tinh Chế Sợi (100g)