VI CÁ ĐẠI DƯƠNG

 Vi Cá Bông Loại 1-50g
 Vi Cá Bông Đặc Biệt-100g