GIỚI THIỆU TUYỂN DỤNG

  Chào mừng những ứng viên tiềm năng gia nhập đội ngũ mang sứ mệnh Nuôi Dưỡng Sức Sống đầy tự hào!


    Nutri Nest đánh giá ứng viên trên 4 tố chất: Thái độ, Kỹ năng, Kiến thức và Thành tích. Mức độ yêu cầu các tố chất này có khác nhau tùy thuộc vào vị trí bạn ứng cử. Tuy nhiên mọi ứng viên được kỳ vọng thể hiện được mình là người:

- Tư duy tích cực
- Sẵn sàng hành động
- Sẵn sàng làm việc nhóm
- Sẵn sàng hợp tác liên phòng ban