THÁNG SỢI YẾN THẬT

“Công nghệ nấu tiệt trùng còn giữ nguyên sợi yến thật”

NGÀY HIỆU LỰC : Từ 01/11/2018 – 30/11/2018 hoặc đến khi hết quà tặng

Nội dung :

“ MUA 06 SẢN PHẨM NƯỚC YẾN TẶNG NGAY 01 SẢN PHẨM NƯỚC YẾN CÙNG LOẠI.”

Áp dụng cho các sản phẩm sau :

GOLD BIRD – Nước yến sào chưng đường phèn nguyên tổ 10g

SILVER BIRD – Nước yến sào chưng đường phèn sợi yến thật 100%

BABI BIRD – Nước yến sào cho trẻ em sợi yến thật 100%

NGUYÊN LIỆU NẤU ĂN – Yến sào chưng đậm đặc không đường.

XIN LƯU Ý
  1. Chính sách thẻ thành viên – thẻ VIP không thay đổi. .
  2. KHÔNG áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
  3. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và sản phẩm khác./.