Hàng Ăn

 Há cảo

Há cảo

45,000₫

 Tuyết giáp thêm-30g
 Tuyết giáp thêm-50g
 Vi cá thêm

Vi cá thêm

250,000₫

 Yến thêm-30g

Yến thêm-30g

150,000₫