Hàng Ăn

 Cháo yến sào cá hồi-3g
 Cháo yến sào cá hồi-5g
 Chè hạt sen

Chè hạt sen

30,000₫

 Chè Tam Ngọc

Chè Tam Ngọc

45,000₫

 Chè tổ yến nhân sâm-3g
 Chè tổ yến nhân sâm-5g
 Chè tổ yến rong nho-3g
 Chè tổ yến rong nho-5g

Mật Ong Manuka


Sản phẩm khác

 Đường Phèn Hạt 350gr
 Long Nhãn Thượng Hạng
 Nhíp

Nhíp

100,000₫

 Thố Minh Long + đĩa

Vi Cá Bông

 Vi Cá Bông Loại 1-50G
 Vi Cá Bông Loại 1-100G
 Vi Cá Bông Đặc Biệt-100G

Yến Khô

 Bạch yến nguyên tai (100g)
 Bạch yến nguyên tai (50g)
 Bạch yến góc (100g)
 Bạch yến góc (50g)
HẾT
 Yến Tinh Chế Sợi (100g)
 Yến tinh chế (50g)
 Yến tinh chế (20g)
 Yến Tổ (9g)

Yến Tổ (9g)

550,000₫


Yến Hộp Giấy Tiện Lợi

 Yến sợi (5g)

Yến sợi (5g)

275,000₫

 Yến Tổ (9g)

Yến Tổ (9g)

550,000₫


Yến Đảo Thiên Nhiên

 Yến Đảo Thiên Nhiên 50gr
 Yến Đảo Thiên Nhiên 100gr

Yến Hang Nhân Tạo

 Yến Hang Nhân Tạo 50gr
HẾT
 Yến Hang Nhân Tạo 100gr

Yến Tinh Chế Sợi

 Yến tinh chế (20g)
 Yến tinh chế (50g)
HẾT
 Yến Tinh Chế Sợi (100g)

Yến Tinh Chế Nguyên Tổ


Bạch Yến Còn Lông

 Bạch yến góc (50g)
 Bạch yến góc (100g)
 Bạch yến nguyên tai (50g)
 Bạch yến nguyên tai (100g)

Súp Yến Chưng Đậm Đặc Không Đường


Nutri Express

 Đường Phèn Hạt 350gr
 Long Nhãn Thượng Hạng

Mật Ong Kháng Khuẩn Manuka


Vi Cá Đại Dương

 Vi Cá Bông Đặc Biệt-100G
 Vi Cá Bông Loại 1-100G
 Vi Cá Bông Loại 1-50G

Sản phẩm nổi bật