Nutri Express - Eng

 Premium Dried Longan – 150g
 Premium Rock Sugar – 350g

First Grade Shark Fin

 First Grade Shark Fin 100g
 First Grade Shark Fin 50g

Shark Fin

 Fine Shark Fin 100g

Fine Shark Fin 100g

2,150,000₫

 First Grade Shark Fin 100g
 First Grade Shark Fin 50g

Fine Shark Fin

 Fine Shark Fin 100g

Fine Shark Fin 100g

2,150,000₫


Shark Fin


Bird Nest Convenient Paper Box

 Cleaned Bird's Nest 9g
 Cleaned Bird's Nest Pancake 5g

Cleaned Bird's Nest Pancake


Cleaned Bird's Nest

 Cleaned Bird's Nest (100g)
 Cleaned Bird's Nest (50g)
 Fine Cleaned Bird's Nest (100g)
 Fine Cleaned Bird's Nest (50g)

Sugarless Bird's Nest Concentrate


350克特级冰糖粒

 350克特级冰糖粒

150克特级龙眼干

 150克特级龙眼干

Sản phẩm khác Chinese

 350克特级冰糖粒
 150克特级龙眼干

特级鱼翅

 特级鱼翅 (100克)

Vi ca Chinese

 一等级鱼翅 (100克)
 一等级鱼翅 (50克)
 特级鱼翅 (100克)

一等级鱼翅

 一等级鱼翅 (50克)
 一等级鱼翅 (100克)

未挑毛原装粗燕窝


精制燕窝丝

 精制燕窝丝 (20克)
 精制燕窝丝 (50克)
 精制燕窝丝 (100克)

精制挑毛整燕窝


无糖原装燕窝炖(用做菜)


金鸟-10克整燕窝炖冰糖水


Mật Ong Manuka


VI CÁ ĐẠI DƯƠNG

 Vi Cá Bông Loại 1-50g
 Vi Cá Bông Loại 1-100G
 Vi Cá Bông Đặc Biệt-100g

TỔ YẾN SÀO TINH CHẾ HỘP GIẤY TIỆN LỢI


Yến Đảo Thiên Nhiên


Yến Hang Nhân Tạo


HỘP QUÀ TỔ YẾN SÀO TINH CHẾ SỢI