YẾN SÀO HOÀNG YẾN TÁI CƠ CẤU ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI - NUTRINEST

Đăng ngày: 2013-03-20 11:21:03
CHIA SẺ:  
Thay vì tự đặt ra một tên thương hiệu mới, Yến Sào Hoàng Yến lựa chọn mua lại một công ty của Malaysia Nutri Nest với đầy đủ tên thương hiệu tiếng Anh đã được đăng ký và dây chuyền sản xuất một số sản phẩm. Hiện tại công ty vẫn duy trì hai thương hiệu...
Nhằm phục vụ cho kế hoạch tái cơ cấu mô hình hoạt động và phát triển kinh doanh quốc tế, từ tháng 8/2012 nhãn hiệu Yến Sào Hoàng Yến được chuyển đổi thành Nutri Nest.