YẾN SÀO HOÀNG YẾN CHÍNH THỨC ĐỔI TÊN THƯƠNG HIỆU THÀNH NUTRINEST

Đăng ngày: 2013-03-20 11:16:42
CHIA SẺ:  
Nhằm phục vụ cho kế hoạch tái cơ cấu mô hình hoạt động và phát triển kinh doanh quốc tế, từ tháng 8/2012 nhãn hiệu Yến Sào Hoàng Yến được chuyển đổi thành Nutri Nest.
Nhằm phục vụ cho kế hoạch tái cơ cấu mô hình hoạt động và phát triển kinh doanh quốc tế, từ tháng 8/2012 nhãn hiệu Yến Sào Hoàng Yến được chuyển đổi thành Nutri Nest.