Hướng Dẫn Mua Hàng | Nutrinest
Hướng dẫn thanh toán

Nutri Nest chấp nhận 4 hình thức thanh toán cho các đơn hàng trực tuyến chi tiết như sau:
- Thanh toán bằng thẻ nội địa
- Thanh toán bằng thẻ quốc tế
- Thanh toán bằng cách chuyển khoản
- Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.Hình 1 : Các hình thức thanh toán
 1. Thanh toán bằng thẻ nội địa:Nutri Nest chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng thẻ nội địa qua giao dịch trực tuyến chi tiết như sau:

- Quý khách chọn hình thức thanh toán bằng thẻ nội địa và click tiếp tục


Hình 2: Thanh toán bằng thẻ nội địa


- Quý khách chọn ngân hàng thương ứng với thẻ nội địa của mình . Chi tiết như hình:

 Hình 3: Chọn ngân hàng nội địa

 

- Quý khách nhập thông tin thẻ và bấm tiếp tục chi tiết như hình. Chú ý: khi nhập mã thẻ không nhập khoảng trắng hay dấu cách.

Description: http://demo.nutrinest.com/beta/static/uploads/editor/Nhap%20ma%20the.jpg

Hình 4: Nhập mã thẻ không có dấu cách .2.   Thanh toán bằng thẻ quốc tế ( Visa, Master ...): Nutri Nest chấp nhận các loại thẻ quốc tế Visa và Master...- Quý khách chọn hình thức thanh toán bằng thẻ quốc tế và click tiếp tục

Description: http://demo.nutrinest.com/beta/static/uploads/editor/Thanh%20toan%20bang%20the%20quoc%20te.jpg
Hình 5: Thanh toán bằng thẻ quốc tế


- Quý khách nhập thông tin thẻ vào chi tiết như hình:

Description: http://demo.nutrinest.com/beta/static/uploads/editor/Nhap%20thong%20tin%20the%20.jpg

Hình 6 : Nhập thông tin thẻ3. Thanh toán bằng cách chuyển khoản: Nutri Nest chấp nhận thanh toán bằng cách chuyển khoản đến thông tin tài khoản của công ty TNHH TPDD Nutri Nest như hình

Description: http://demo.nutrinest.com/beta/static/uploads/editor/Thanh%20toan%20bang%20chuyen%20khoan.jpg

Hình 7: Thanh toán bằng chuyển khoản đến tài khoản của Nutri Nest4. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng: Nutri Nest chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt khi khách hàng nhận được hàng từ đội ngũ giao nhận của Nutri Nest. Hình thức thanh toán này chỉ hạn chế ở các tỉnh thành có chuỗi cửa hàng yến sào và thực phẩm dinh dưỡng Nutri Nest

Description: http://demo.nutrinest.com/beta/static/uploads/editor/Thanh%20toan%20bang%20tien%20mat%20khi%20nhan%20hang.jpg
Hình 8: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

>>> Hướng dẫn mua hàng
>>> Chi phí giao hàng